miércoles, 2 de diciembre de 2009

SEXAMOS CAPACES DE SER IGUAIS

Dentro de tres días (o 6 de Nadal) lembramos a aprobación da nosa Constitución, na que os dereitos das persoas con discapacidade están plenamente recoñecidos. 
 
 A Constitución é a norma de convivencia pola que debemos guiarnos no noso país. Esta norma toma como referencias a Declaración Universal dos Dereitos do Home e a Declaración Universal dos Dereitos do Neno.
 
Declaración dos Dereitos do Neno e da Nena:
 
ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE: Todos os nenos e nenas que sofren algún tipo de discapacidade física, mental ou social deben recibir tratamento, educación e coidado especial, co fin de que poidan integrarse plenamente en sociedade. 


Constitución Española:
 
ARTIGO 14: Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.
 
Ás veces, os contos son o vivo reflexo da nosa Constitución.


Traballa sobre o Conto de Xandre no seguinte enlace:


XANDRE


 http://www.contosdexandre.net/sen_sombra/menu.html


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario